وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 حوت 1395

از فارغان ممتاز پوهنحی های مختلف پوهنتون کابل طی محفلی تمجید بعمل آمده، دیپلوم های شان توزیع گردید

از فارغان ممتاز پوهنحی های مختلف پوهنتون کابل طی محفلی تمجید بعمل آمده، دیپلوم های شان توزیع گردید

ادامه
28 حوت 1395

سومین دور امتحان کانکور حوزه کابل در چهار پوهنتون مرکزی کابل برگزار گردید.

سومین دور امتحان کانکور حوزه کابل در چهار پوهنتون مرکزی کابل برگزار گردید.

ادامه
24 حوت 1395

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه می گوید که افغانستان را زنان ومردان با افزایش توان علمی می توانند تغییربدهند

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه می گوید که افغانستان را زنان ومردان با افزایش توان علمی می توانند تغییربدهند

ادامه
21 حوت 1395

روند توزیع دیپلوم های فارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی امروز توسط وزیرتحصیلات عالی آغازگردید.

روند توزیع دیپلوم های فارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی امروز توسط وزیرتحصیلات عالی آغازگردید.

ادامه
19 حوت 1395

نخستین دور امتحانات سراسری کانکور سال 1395 بر1396 کشور از ولایت کابل آغاز گردید.

نخستین دور امتحانات سراسری کانکور سال 1395 بر1396 کشور از ولایت کابل آغاز گردید.

ادامه