وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 جدی 1395

به منظور ارزیابی و جستجوی راهکار های تقویه مجلات علمی نهاد های تحصیلات عالی کشور، ورکشاپ دو روزه در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

به منظور ارزیابی و جستجوی راهکار های تقویه مجلات علمی نهاد های تحصیلات عالی کشور، ورکشاپ دو روزه در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

ادامه
29 جدی 1395

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی جدید التقرر وزارت تحصیلات عالی، امروز طی محفلی به کارمندان این وزارت معرفی و به کارش آغاز کرد.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی جدید التقرر وزارت تحصیلات عالی، امروز طی محفلی به کارمندان این وزارت معرفی و به کارش آغاز کرد.

ادامه
29 جدی 1395

پوهنتون تخار برای نخستین بار فراغت 75 تن از فارغ التحصیلان ممتاز خویش را با توزیع دیپلوم و تحسین نامه ها تجلیل نمود.

پوهنتون تخار برای نخستین بار فراغت 75 تن از فارغ التحصیلان ممتاز خویش را با توزیع دیپلوم و تحسین نامه ها تجلیل نمود.

ادامه
26 جدی 1395

پوهنتون های کشور با درنظر داشت تقاضای بازار کار، نصاب درسی شان را عیار و در مورد آن تجدید نظر نمایند.

پوهنتون های کشور با درنظر داشت تقاضای بازار کار، نصاب درسی شان را عیار و در مورد آن تجدید نظر نمایند.

ادامه
26 جدی 1395

وزیر تحصیلات عالی کشور امروز در یک کنفرانس خبری، دستآورد های سال 1395 این وزارت را برشمرده از مصرف 73 فیصد بودجه انکشافی در سال مالی 1395 خبر داد.

وزیر تحصیلات عالی کشور امروز در یک کنفرانس خبری، دستآورد های سال 1395 این وزارت را برشمرده از مصرف 73 فیصد بودجه انکشافی در سال مالی 1395 خبر داد.

ادامه