وزارت تحصیلات عالی افغانستان
26 میزان 1396

معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، ازلیلیه دخترانه پوهنتون کابل دیدار نموده، ضمن ارزیابی ازکیفیت مواد غذایی، مسوولان را به مراقبت ازنظم ونظافت هدایت داد

معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، ازلیلیه دخترانه پوهنتون کابل دیدار نموده، ضمن ارزیابی ازکیفیت مواد غذایی، مسوولان را به مراقبت ازنظم ونظافت هدایت داد

ادامه
26 میزان 1396

به ارزش 2 ملیارد و 858 میلیون و 867 هزار افغانی قرار داد سه پروژه انکشافی امروز میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت های برنده امضا شد

به ارزش 2 ملیارد و 858 میلیون و 867 هزار افغانی قرار داد سه پروژه انکشافی امروز میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت های برنده امضا شد

ادامه
25 میزان 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت لوگرتعمیر های تدریسی ولیلیه اناث موسسه تحصیلات عالی این ولایت را افتتاح نمود

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت لوگرتعمیر های تدریسی ولیلیه اناث موسسه تحصیلات عالی این ولایت را افتتاح نمود

ادامه
24 میزان 1396

معین علمی وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت بامیان مرکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر و پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیان را افتتاح و با استادان و محصلان آن پوهنتون دیدار نمود

معین علمی وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت بامیان مرکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر و پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیان را افتتاح و با استادان و محصلان آن پوهنتون دیدار نمود

ادامه
18 میزان 1396

به ارزش مجموعی 60 میلیون دالر امریکایی سنگ تهداب یک باب ادیتوریم و تعمیر تدریسی امروز توسط رئیس اجرائیه و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل گذاشته شد

به ارزش مجموعی 60 میلیون دالر امریکایی سنگ تهداب یک باب ادیتوریم و تعمیر تدریسی امروز توسط رئیس اجرائیه و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل گذاشته شد

ادامه