وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 سرطان 1396

دوكتور عبد اللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان شام ديروز با محصلان لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل دیدار کرد.

دوكتور عبد اللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان شام ديروز با محصلان لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل دیدار کرد.

ادامه
03 سرطان 1396

از فعالیت ها و دستآورد های موثر پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر اسبق وزارت تحصیلات عالی، طی محفلی باشکوهی از سوی مسوولین و کارمندان وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مرکزی تقدیر بعمل آمد.

از فعالیت ها و دستآورد های موثر پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر اسبق وزارت تحصیلات عالی، طی محفلی باشکوهی از سوی مسوولین و کارمندان وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مرکزی تقدیر بعمل آمد.

ادامه
02 سرطان 1396

روئسای جدید التقرر ریاست های تقرر و ترفیعات علمی ، تضمین کیفیت و اعتبار دهی و انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی امروز معرفی و به کار شان آغاز نمودن

روئسای جدید التقرر ریاست های تقرر و ترفیعات علمی ، تضمین کیفیت و اعتبار دهی و انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی امروز معرفی و به کار شان آغاز نمودن

ادامه
31 جوزا 1396

از دهه اخیر ماه مبارک رمضان و نزول قرآن عظیم الشان، در وزارت تحصیلات عالی گرامیداشت به عمل آمد

از دهه اخیر ماه مبارک رمضان و نزول قرآن عظیم الشان، در وزارت تحصیلات عالی گرامیداشت به عمل آمد

ادامه
30 جوزا 1396

تفاهمنامه همکاری امروز میان وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل انتخابات امضا شد

تفاهمنامه همکاری امروز میان وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل انتخابات امضا شد

ادامه