وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

سفارت جمهوری ترکیه مقیم کابل طی یاد داشت مورخ 3 دسمبر2016 خویش از شروع ثبت نام برای بورسیه های آنلاین سال 2017 در مقاطع ماستری و دوکتورا در پوهنتون های آن کشور اطلاع داده است. ثبت نام به بورسیه های مقطع ماستری و دوکتورا از طریق آدرس ذیل صورت می گیرد. http://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/ گفتنی است طبق یاد داشت ارسالی آن سفارت، تاریخ ثبت نام برای بورسیه های آنلاین مقطع لیسانس کشور ترکیه در ماه های بعدی سال 2017 اعلان خواهد شد