وزارت تحصیلات عالی افغانستان
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های ماستری کشور پاکستان

سفارت جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل طی یادداشت شماره NO.Admn-/1/2016-Kbl مورخ 27 نوامبر 2016 خویش، از بورسیه های تحصیلی در مقاطع لیسانس ماستری و دوکتورا به هزینه نسبی و شخصی در رشته های مختلف انستیتوت تکنالوژی معلوماتی (CIIT) برای خزان 2017 خبر داده است. شایان ذکر است آخرین مهلت برای ارسال اسناد و ثبت نام علاقمندان قابل پذیرش بورسیه ها تاریخ 30 دسمبر2016می باشد. همچنان جهت ثبت نام و معلومات بیشتر به وب سایت www.comsats.edu.pk مراجعه نمایید.