وزارت تحصیلات عالی افغانستان
23 ثور 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

وزارت معارف، فرهنگ، تربیت بدنی، ساینس و تکنالوژی جاپان ( MEXT) از اعطای بورسیه تحصیلی 2017 برای افغان که خواهان ادامه تحصیل در کشور جاپان باشند؛ خبر داده است. بناً به اطلاع علاقه مندان رسانیده میشود، جهت دریافت فورم درخواستی و معلومات مزید به ویب سایت ذیل مراجعه نمایند:

http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/research_students/mext_application.html

 

و بعد از تکمیل اسناد مورد نیاز یک نقل آنرا قبل از تاریخ 11/جوزا/ 1395 ه ش مطابق 31/می/ 2016 م به آمریت تنظیم بورسهای فوق لیسانس ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها تسلیم دهد.

شرایط بورسیه:

- داشتن تابعیت افغانی.

-    دستآوردهای عالی دوره مکتب.

-    داشتن صحت جسمی و روانی.

-    هدفمندی و اشتیاق تحصیلی که منجر به بهبود روابط میان افغانستان و جاپان گردد.

-    سن کاندیدان کمتر از 35 سال باشد ( بعد از تاریخ 2/ اپریل/1982 متولد شده باشد).

-    داشتن اسناد تحصیلی لیسانس و یا معادل آن.

-    استعداد و توانایی کافی نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی را دارا باشند.

-    توانایی کافی نوشتن و صحبت کردن زبان جاپانی.

-    پذیرش نامزدان به اساس نتایج امتحان خواهد بود.

-    سفارت جاپان کاندیدان مناسب و واجد شرایط را تعین و به MEXT معرفی خواهند کرد.

-    سپس MEXT از میان شاگردان معرفی شده. لایق ترین شانرا که توسط سفارت ها و قونسلگری های چاپان در تمام کشور های جهان پیشنهاد می گردند، انتخاب می نماید.

جدول زمانی برای سال 2016 قرار ذیل می باشد:

-    مرحله اول: آخرین وقت معرفی متقاضیان وخانه پوری فورم ها تاریخ 8/ جون/2016 می باشد.

-    مرحله دوم: بررسی فورم درخواستی اواسط جون 2016 می باشد.

-    مرحله سوم:امتحانات تحریری و تقریری اواخر جون 2016 انجام می شود.

-    مرحله چهارم: شارت لست کاندیدان اواخر جون 2016 صورت می گیرد.

-    مرحله پنجم: اعلان نتایج نهایی در اواخر دسمبر 2016 می باشد.