وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 قوس 1394
-
یازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی با حضور رئیس جمهور کشور افتتاح شد

یازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی با حضور رئیس جمهور کشور افتتاح شد

با حضور جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور یازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی به منظور بررسی وضعیت تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی کشور، امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد. در این کنفرانس که هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، سفیر جمهوری فدرال آلمان، جمعی از استادان و محصلان شرکت نموده بودند؛ نخست پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در رابطه به نیازمندی سکتور تحصیلات عالی به تکنالوژی معلوماتی و دستآورد های این وزارت در زمینه صحبت نموده از همکاری های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پوهنتون تخنیکی برلین و دفتر DAAD کشور آلمان در جهت تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی در این راستا قدردانی نمود. بعداً جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور تدویر کنفرانس یاد شده را برای تقویت تحصیلات عالی افغانستان پر اهمیت خوانده با اشاره به پیشرفت تکنالوژی و تاثیرات مثبت آن به اوضاع جامعه علمی و تبادل اطلاعات در جهان، اظهار داشت که امروز علم و دانش به معلومات محدود انسانی خلاصه نمی شود؛ بلکه تکنالوژی معلوماتی تاثیرات فوق العاده را به روند آگاهی و آموزش گذاشته است تا جائیکه علم و تکنالوژی در عصر حاضر لازم و ملزوم یکدیگر شده است. رئیس جمهور علاوه کرد که تمام مراکز علمی باید به فایبر نوری وصل باشد و این اتصال زمینه یک تحقیقات هدفمند و بنیادی را در عرصه پیشرفت دانش و آگاهی استادان فراهم خواهد کرد. تحصیلات عالی افغانستان باید با منابع علمی کشور های پیشرفته جهان از مسیر انترنت وصل شود و افغانستان بتواند از نعمت این همه پیشرفتی که در سطح جهان صورت گرفته است بهره مند گردد. جلالتمآب رئیس جمهور گفت « سیستم درسی در پوهنتون های کشور به گونه ی تا هنوز مشکلات و خلا های خودش را دارد که با یک مدیریت منسجم و هدفمند میتوان این خلا ها را برطرف و زمینه را برای محصلان که عطش آگاهی دارند،‌ فراهم ساخت. وی با پر اهمیت خواندن این کنفرانس خواست تا پیشنهادات و نظریات نهایی شده در کنفرانس تدوین و به ریاست جمهوری ارائه گردد. متعاقباً داکتر همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ضمن ارائه پریزنتیشن، در رابطه به سیر تاریخی، استفاده و اهمیت تکنالوژی معلوماتی را در دنیای معاصر توضیحات داد. همچنان آقای مارکوس پودزل سفیر جمهوری فدرال آلمان در کابل در رابطه به کمک های کشور متبوعش برای تقویت تحصیلات عالی به ویژه در عرصه تکنالوژی معلوماتی و آموزش استادان جوان در مقاطع مختلف توضیحات داده، ضمن برجسته سازی تاثیرات این کمک ها وعده داد تا برای تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی در زمینه از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزد. سخنران دیگر در روز نخست این کنفرانس؛ داکتر محمد نذیر پیروز رئیس مرکز بین المللی ارتباطات کلتوری پوهنتون تخنیکی برلین و هماهنگ کننده کمک های این پوهنتون به تحصیلات عالی افغانستان بود که طی صحبتی وضعیت تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون های افغانستان را برشمرد وی همچنان روی نیازمندی ها و راهکار ها برای رفع چالش های موجود در زمینه تماس گرفته تدویر کنفرانس حاضر را گامی در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در زمینه خواند. در اخیر پریزنتیشن های از جانب هریک شکریه جمال رئیس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی و اکمل یقینی یکتن از محصلان دوره دوکتورای پوهنتون تخنیکی برلین ارائه گردید. این کنفرانس برای دو روز دیگر نیز ادامه داشته و شرکت کننده گان برعلاوه تبادل نظر و ارائه طرح ها و پیشنهادات شان در عرصه تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی، کار های گروپی را برای ایجاد راهکار های بهتر در راستای تقویت تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی افغانستان انجام خواهند داد