وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 حوت 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس کشور کوریای جنوبی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس کشور کوریای جنوبی

ادامه
27 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور روسیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور روسیه

ادامه
19 دلو 1395

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

ادامه
09 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد برنامه آموزشی یکساله کشور اندونیزیا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد برنامه آموزشی یکساله کشور اندونیزیا

ادامه
28 جدی 1395

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

ادامه