دلوړو زده کړو وزارت
18 اسد 1396

د لوړو زده کړو وزارت دازموینو عمومي ریاست خبرتیا

په کانکور هغو نارینه ګډونکونکو ته چې د ښځینه ځانکړي کود رشته او هغه ښځینه ګډونکونکې چې د نارینه وو ځانګړې کود رشته یې انتخاب کړې ده، خبر ورکول کېږي چې د کانکور پایلې یې د کانکور کمېټې تر څېړنې وروسته د لوړو زده کړو وزارت www.mohe.gov.af په ویب پاڼه کې خپرې شوې دي، نوماندان دې خبر وي.