دلوړو زده کړو وزارت
24 سرطان 1396

د ایکو فرهنګي موسسې د لیسانس بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ایکو فرهنګي موسسې په بېمه څانګه کې د ایران طبا طبابي پوهنتون کې دلیسانس په کچه د دوه سېټه بورسونو د ورکړې خبر ورکړی. یاد بورسونه د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې سره سم د دوولسم ټولګي فارغانو لپاره ځانګړي شوي دي.

د بورس شرایط:

۱ـ د نوماندانو د فراغت کال باید ۱۳۹۵ وي.

۲ـ شهادت پاڼې او ثانوي دورې درې کلنې نومرې یې باید تر ۷۵٪ لوړې وي

۳ـ یاد بورسونه کې یوازې د زده کړې او ځای لګښت ورکول کېږي، نور لکښت د محصل پر غاړه دی.

۴ـ هغه نوماندان چې په پورتنیو شرایطو برابر وي، خبر ورکول کېږي چې د نوم لیکنې په موخه د ۲۷/۴/۱۳۹۶ نېټې پورې د لوړو زده کړو وزارت،  په بهر کې د لوړو زده کړو ریاست ته د فورم اخېستو لپاره مراجعه وکړئ.

همدارنګه نورو مالوماتو لپاره د دې خبرتیا (۱۲) پاڼه وګورئ