دلوړو زده کړو وزارت
17 ثور 1396

د جاپان هېواد لیسانس بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت بورسونو ریاست خبرتیا

جاپان هېواد د ۲۰۱۸ کال کې افغانستان ته د لیسانس بورسونو د ورکړ ې خبر ورکړی مینه وال کولی شي یادو بورسونو ته د نوم لیکنې لپاره د ۱۳۹۶ غويي ۱۶ څخ ۱۳۹۶ غبرګولي ۱۳ (۲۰۱۷ جون ۳) نیټې پورې د لوړو زده کړو وزارت کې بورسونو ریاست ته مراجعه وکړي.

شرایط:

۱ - د ښوونځي دورې ۷۰٪ نومرې

۲ - جسمي روغتیا

۳ – انګلیسي او جاپاني ژبو سره بلدتیا

۴ – د نوماند عمر باید ۱۷-۲۱ تر منځ وي (۱۹۹۶ اپریل- ۲۰۰۱ اپریل تر منځ زیږیدلی وي)

۵ – کاندید د امتحان له لارې ټاکل کیږي او جاپان سفارت له خوا MEXT ته ورپیژندل کیږي.

اړوند اسناد:

تابعت تذکره

شهادتنامه

شپږ قطعی عکسونه

روغتیایي معاینات

د یادولو وړ ده چې د یادو بورسونو شمېره ۱۰ سیټه ښودل شوې که چیرې د داوطلبانو شمېر زیات شي نوماندان به د ښوونځي دورې لوړو نومرو پر بنسټ وټاکل شي.

د زیاتو معلوماتو لپاره کولی شئ     لاندې ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ

www.titech.ac.ip/english/graduate_school/international/research_students /mext_application.html