دلوړو زده کړو وزارت
06 جدی 1395

د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي د ماسټرۍ برنامې خبرتیا

د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځی د ۱۳۹۶ کال لپاره د ماسټرۍ په برخه کې د جندر او ښځو مطالعاتو په برخه کې د ټولنیزو علومو د فارغان مني. شرایط بشپړونکې مینه وال چې غواړي پدې پروګرام کې ګډون وکړي، د رنګه دیپلوم یوه کاپي، ترانسکریپ رنګه کاپي، د تذکرې رنګه کاپي، د لیسانس دورې د نومرو اوسط او څلور قطعې رنګه انځورونه، د نمرو۶۵ سلنې اوسط په پام کې نیولو سره د۱۳۹۵ د مرغومي له ۵ مې د سلواغې تر ۲۰ مې پورې د کابل پوهنتون د ماسټرۍ او دوکتور برنامو امریت ته د نوم لیکنې او د غوښتنلیک اخیستو لپاره مراجعه وکړي.