دلوړو زده کړو وزارت
04 سلواغی 1395

د کابل پوهنتون حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د ماسټرۍ پروګرام خبرتیا

د کابل پوهنتون حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د ماسټرۍ پروګرام خبرتیا

ادامه
04 سلواغی 1395

په یو شمېر خصوصي پوهنتونونو کې د ژمنیو سمسترونو د پیل د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت اعلامیه

په یو شمېر خصوصي پوهنتونونو کې د ژمنیو سمسترونو د پیل د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت اعلامیه

ادامه
06 جدی 1395

د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي د ماسټرۍ برنامې خبرتیا

د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي د ماسټرۍ برنامې خبرتیا

ادامه
15 قوس 1395

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د معلوماتی تکنالوجی کمیونټي کالج پروګرام خبرتیا

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د معلوماتی تکنالوجی کمیونټي کالج پروګرام خبرتیا

ادامه
14 قوس 1395

د کابل پوهنتون د ماسټرۍ پروګرام خبرتیا

د کابل پوهنتون د ماسټرۍ پروګرام خبرتیا

ادامه