وزارت تحصیلات عالی افغانستان
10 میزان 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تعدادی از نهاد های تحصیلات عالی غیر قابل اعتبار در کشور پاکستان

به اطلاع هموطنان عزیز به ویژه افغانهای مقیم پاکستان رسانیده می شود که یک تعداد نهاد های تحصیلات عالی افغانی به شکل غیر معیاری در کشور پاکستان ایجاد گردیده که در وزارت تحصیلات عالی ثبت و راجستر نیست، بناً هر نوع اسناد آن فاقد اعتبار بوده و در این وزارت طی مراحل نمی گردد. لست نهاد های تحصیلی یاد شده ضم این اطلاعیه در وب سایت وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af به نشر رسیده است. هموطنان عزیز مطلع باشند.
برای دریافت لیست لینک ذیل را کلیک کنید