وزارت تحصیلات عالی افغانستان
05 میزان 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور کوریا

به اطلاع آنعده از متقاضیان بورسیه تحصیلی ُ رسانیده میشود در صورتیکه علاقمند اشتراک در یک سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس کشور کوریا باشند میتوانند جهت ثبت نام، اخذ فورم و تکمیل اسناد الی قبل از تاریخ11/7 /1396به آمریت بورسهای گروپی ریاست تحصیلات عالی درخارج مراجعه نمایند. شرایط بورس:  سن کاندید بیشتر از 25 سال نباشد( تاریخ تولد کاندید قبل از اول مارچ1993 نباشد)  تصدیق عدم مسئولیت جرمی و صحی (عاری از بیماری های ایدز ، زردی سیاه ، توبرکلوز و غیره )  کاندید میتواند به استثنای رشته های طب ، باستان شناسی ، فارمسی به سایر رشته ها ثبت نام نمایند .  سال فراغت کاندید باید پائینتر از 1393 نباشد .  فیصدی نمرات سه ساله متقاضی بورس از %80 کمتر نباشد.  داشتن سند (TOEFL , TOEIC ) یا (IELTS)  اسناد مورد ضرورت :  خانه پری فورم درخواستی  تعهد نامه  خانه پری و تکمیل فورم معلومات شخصی  پلان درسی  دو ورق سفارشنامه (Recommendation Letters )  معاینات صحی  شهادتنامه و ترانسکریپت نمرات سه ساله دوره ثانوی  داشتن تذکره تابعیت  داشتن پاسپورت که اسم و معلومات آن مطابق شهادتنامه باشد متقضایان محترم میتوانند ، غرض اخذ معلومات مزید به وب سایت های ذیل مراجعه نمایند . www.studyinkorea.go.kr قابل یادآوریست در صورتیکه تعداد کاندیدان بیشتر از یک سیت گردد ، کاندیدان واجد شرایط به اساس بلندترین نمرات سه ساله انتخاب خواهند شد .)