وزارت تحصیلات عالی افغانستان
04 میزان 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی

وزارت تحصیلات عالی امتحان مقطع ماستری را همه ساله در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که مجوز تدریس برنامه های ماستری را داشته باشند، صرف یک بار در سمستر بهاری برگزار می نماید، هر نهاد تحصیلی خصوصی که در این اواخر به تبلیغ، ثبت نام و جذب محصل در مقطع ماستری بپردازد، نزد وزارت تحصیلات عالی فاقد اعتبار بوده و هیچ نوع اسناد محصلان شان از سوی ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی طی مراحل نخواهد شد