وزارت تحصیلات عالی افغانستان
04 سنبله 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتون کندز

به اطلاع محصلین جدیدالشمولان کانکور عمومی سال ۱۳۹۵ بر۱۳۹۶ پوهنحی های مربوط پوهنتون کندز رسانیده می شود که ثبت نام شان سر ازتاریخ ۴ سنبله ۱۳۹۶ درآمریت عمومی امور محصلان پوهنتون کندز آغاز گردد. محصلان محترم مطلع باشند. جدول زمان ثبت نام ونکات زیردرنظر گرفته شود
برای دریافت معلومات بیشتر لینک ذیل را کلیک کنید