وزارت تحصیلات عالی افغانستان
16 اسد 1396

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس دوکتورا وفوق دوکتورا کشور سویس

اداره انکشافی وهمکاری سویس در افغانستان از اعطای تعداد محدود بورسیه های آزاد تحصیلی برای یک تعداد کشور ها به شمول افغانستان اطلاع داده است.

این بورسیه ها شامل پروگرام های تحصیلی ذیل میباشند:

1.    بورس تحصیلی دوره دوکتورا ( Ph.D)

  1. بورس تحصیلی دوره مافوق دوکتورا( Post Doctorate )
  2. بورس تحصیلی دوره  تحقیقاتی ( Research)

واجدین شرایط بورسیه های تحصیلی سال 2017-2018 میلادی میتوانندکه معلومات مفصل را از آدرس های ذیل به فرستادن ایمیل دریافت بدارند.

sayed.qasim@eda.admin.ch, or kabul@eda.admin.ch

قابل تذکر است که اسناد مکمل واجدین شرایط تا آخر ماه سپتمبر سال جاری2017اخذ گردیده و سپس جهت ارزیابی اسناد به سفارت محترم سویتزرلند در اسلام آباد ارسال میگردد وصرف متقاضیان منتخب جهت مراحل بعدی مستقیماً از طرف سفارت محترم سویس مطلع میگردند.

علاقمندان واجد شرایط الی تاریخ  15 سنبله1396 با اسناد تحصیلی  وخانه پری فورم های درخواستی بورس متذکره  به آمریت تنظیم بورس های فوق لیسانس ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها مراجعه نمایند.

جهت معلومات بیشتر به ضمیمه مراجعه شود

برای دریافت اپلکیشن فارم لینک ذیل را کلیک کنید
برای دریافت اپلکیشن فارم لینک ذیل را کلیک کنید
برای دریافت اپلکیشن فارم لینک ذیل را کلیک کنید
برای دریافت اپلکیشن فارم لینک ذیل را کلیک کنید
برای دریافت اپلکیشن فارم لینک ذیل را کلیک کنید