وزارت تحصیلات عالی افغانستان
23 ثور 1396

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

سازمان سنجش و آموزش ایران که یکی از موسسات وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری آنکشور میباشد ، هجده همین دور المپیاد بین المللی ریاضی ، دهمین المپیاد شیمی در فاصله زمانی 22 الی 26 اسد 1396 برگزارمینماید که از هر کشور میتواند 5 تن محصل خارجی به همراه یکتن استاد اشتراک نمایند که پروگرام مذکور طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای محصلین علاقمند  بصورت آزاد به اعلان گذاشته شد.

متقاضیان علاقمند میتوانند ، معلومات مزید را از آدرس انترنتی و شماره تیلفون ذیل بدست بیاورند :  http://olympaid.sanjesh.org/en/index.asp   

شماره تیلفون :989125622361 +

و ضمناً سایر اسناد لازم پروگرام مذکور را سر از تاریخ نشر اعلان از ریاست تحصیلات عالی در خارج این وزارت اخذ و بعد از خانه پری آنرا الی تاریخ 25/جوزا/1396 دوباره تسلیم نمایند .

قابل یاد آوریست متقاضیان  محترم باید محصل برحال در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی باشند ، که از میان آنها صرف5 تن انتخاب خواهند شد و همچنان مصارف رفت و برگشت بدوش شخص اشتراک کننده میباشد.