وزارت تحصیلات عالی افغانستان
22 حمل 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور مصر

سازمان همکاری اسلامی  از اعطای(10) سیت  بورس  تحصیلی  در مقطع لیسانس برای  کشور های این عضو که افغانستان نیز شامل آن بوده، برای فارغان صنوف دوازدهم در رشته های علوم طبیعی و علوم اجتماعی  در سال 2017/2018 خبر داده است که بورس مذکور طبق فیصله مورخ14 حمل 1396 کمیسیون عالی توزیع بورسها بصورت آزاد اعلان گردید.

 

 

اسناد مورد ضرورت:

 

1-    اصل شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب که حد اقل از ۷۰ فیصد کمتر نبوده و همچنان در سفارت مصر نیز تائید گردیده باشد.

2-    داشتن تذکره تابعیت

3-    کاپی پاسپورت

4-    فورم عدم مسوولیت جرمی

5-    تکمیل و فورم فورم مرجع بورس دهنده

6-    شش قطعه عکس

 

بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان تحصیل باشند میتوانند جهت ثبت نام الی تاریخ ۳۱/ثور/۱۳۹۶ مطابق به ۲۰/می/۲۰۱۷ به ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند.

قابل یاد آوریست در صورتیکه تعداد متقاضیان بیشتر از سیت های اعطا شده گردد کاندیدان به اساس بلندترین فیصدی نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتبانتخاب خواهند شد .

همچنان معلومات مزید و سایر شرایط بورس به زبان انگلیسی  در قید (۵) ضماطلاعیه بوده که متقاضیان میتوانند بعد از  مطالعه دقیق آن، خویش را ثبت نام نمایند.

برای دریافت معلومات بیشتر لینک ذیل کلیک کنید