وزارت تحصیلات عالی افغانستان
12 دلو 1395

اطلاعیه مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی

مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی، برای سال تعلیمی1396 در بخش ماستری انگلیسی ( M.Ed.TESOL) خویش %35 استادان رشتۀ انگلیسی پوهنتون های مرکز و ولايات را و همچنان% 65 علاقه مندانیکه دیپلوم لیسانس انگلیسی از پوهنتون های دولتی داشته باشند به حیث جدیدالشمول میپذیرد. داوطلبان میتوانند فارم هاي شموليت را سر از تاریخ 10 دلو سال 1395 الی 5 حوت سال 1395 از مركز تحصيلات ماستري پوهنتون تعليم تربيه شهید استاد ربانی و یا از سايت keu.edu.af بدست آورده و بعد از تکمیل نمودن الی تاریخ 10 حوت سال1395 مستقیماً به مرکز تحصیلات ماستری تسلیم نمایند و یا به آدرس tesolkeu2017@gmail.com ارسال بدارند.تاریخ امتحان بعداً تعیین میگردد. براي معلومات بيشتر به شماره های 0799202261 و 0700213006 تماس حاصل نموده حل مشکل نمائید.