وزارت تحصیلات عالی افغانستان
11 دلو 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع آنعده داوطلبان امتحانات کانکور که از ثبت نام لیسه های مربوطه مرکز و ولایات باز مانده اند، جهت ثبت نام به محلات ذیل مراجعه نمایند: 1 – فارغان بیرون مرز و لیسه های معارف ولایات به ریاست محترم تعلیمات عمومی وزارت معارف واقع گلبهار سنتر. 2 – فارغان لیسه های معارف شهر کابل به ریاست محترم معارف شهر کابل واقع سرای غزنی. 3 – فارغان لیسه های ولسوالی های ولایت کابل، به ریاست محترم معارف ولایت کابل واقع دیوان بیگی در مسیر راه میرویس میدان- کمپنی. دواطلبان میتواند از تاریخ 11/11/1395 الی 29/12/1395 به محلات فوق الذکر جهت ثبت نام و طی مراحل اصولی فورم مراجعه نمایند.