وزارت تحصیلات عالی افغانستان
05 حمل 1396

اعلان فوتی

اعلان فوتی

ادامه
29 حوت 1395

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

ادامه
29 حوت 1395

اطلاعیه ریاست پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

اطلاعیه ریاست پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

ادامه
28 حوت 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس و ماستری ( KNB )کشور اندونیزیا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس و ماستری ( KNB )کشور اندونیزیا

ادامه
26 حوت 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

ادامه