وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد امتحان بورسیه کشور قزاقستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورسیه کشور قزاقستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورسیه کشور بنگلادیش

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورسیه تحصیلی کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورسیه کشور ایران

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس های ماستری پوهنتون O.P. Jindal Global University کشور هندوستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه در مورد بورسیه تحصیلی کشور آسترالیا

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه در مورد بورسیه تحصیلی پوهنتون آمریکای بیروت

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به تحقیقات علمی در پوهنتون دولتی مسکو

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس های ماستری و دوکتورای کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس دوکتورا وفوق دوکتورا کشور سویس

ادامه