وزارت تحصيلات عالي افغانستان

2 قوس 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه وزارت تحصيلات عالي در رابطه به رخصتي عاشورا: به اطلاع تمام محصلان عزيز پوهنتون هاي کابل، طبي کابل، پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني رسانيده ميشود از اينکه روز دو شنبه دوازدهم ماه جاري مصادف است با روز عاشورا و مراسم عزاداري در ساحات اين پوهنتون ها برگزارمي گردد. بناً به منظور اشتراک بهتر محصلان در مراسم عزاداري و تامين نظم و امنيت بهتر در اين ساحات، تصميم اتخاذ شد تا روز هاي شنبه و يکشنبه پوهنتون هاي متذکره رخصت گردند. محصلان و استادان عزيز مطلع باشند.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com