وزارت تحصيلات عالي افغانستان

9 دلو 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه رياست عمومي امتحانات کانکور: مراتب مهم آتي به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال 1393 و سال هاي قبلي ليسه هاي معارف شهر کابل و ليسه هاي ولسوالي هاي رياست معارف ولايت کابل رسانيده مي شود: 1- در روز امتحان از آوردن موبائيل، مخابره وهرگونه وسيله الکترونيکي و اسلحه به صحن امتحان جدا خودداري نمايند. در صورت داشتن چنين وسايل، براي شان اجازه ورود به صحن امتحان داده نمي شود و همچنان داشتن چنين وسايل درصحن امتحان تخطي تلقي گرديده و با ايشان برخورد قانوني صورت گرفته و امتحان شان باطل ميگردد. 2- در روز امتحان تذکره تابعيت، قلم خود کار و يا توش نوک باريک سياه با خود داشته باشند. 3- در روز امتحان به لباس گرم ملبس باشند.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com