وزارت تحصيلات عالي افغانستان

4 اسد 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه وزارت تحصيلات عالي: شوراي رهبري وزارت تحصيلات عالي با ملاحظه گرماي تابستان و ماه مبارک رمضان فيصله نمود، تا دروس و امتحانات تمام محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي دولتي و خصوصي در مرکز و ولايات کشور اعم از محصلان روزانه و شبانه از روز دوشنبه مورخ 16 سرطان 1393 الي ختم عيد سعيد فطر يعني الي روز شنبه مورخ 11 اسد 1393 تعطيل گرديد. دوام امتحانات سمستر اول به روز شنبه مورخ 11 اسد 1393 مطابق تقسيم اوقات پوهنحي هاي مربوط مجدداً آغاز مي گردد. امتحانات نهايي سمستر اول صنوف اول پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي دولتي و خصوصي کشور نيز به روز شنبه مورخ 11 اسد 1393 اغاز مي گردد. بناً محصلان محترم مطلع باشند قراريکه ديده مي شود بعضي افراد استفاده جو صفحات دروغين انترنتي (فيسبوک) را به نام پوهاند دوکتور عبيدالله عبيد وزير تحصيلات عالي و همچنان سکرتر هاي مقام اين وزارت ايجاد و جملات و يا عبارات غير واقعي را به اين آدرس ها از طريق اين سايت هاي مذکور به نشر مي سپارند. بدينوسيله اذهان مي گردد که پوهاند دوکتور عبيدالله عبيد سکرتر هاي مقام اين وزارت هيچ صفحه رسمي و شخصي در صفحات انترنتي و شبکه هاي اجتماعي نداشته و نخواهد داشت. لهذا از تمام هموطنان خواهش مي شود تا فريب اين گونه افراد فريبکار و دروغگو را که با استفاده از نام شخصيت هاي سياسي و بلند رتبه کشور به نشر اشاعه ها و دروغ گويي ها مي پردازند،‌ نخورند و همچنان از آنعده افرادي که به چنين اعمال غير قانوني و غير اخلاقي مبادرت مي ورزند جداً تقاضا ميگردد تا با در نظر داشت قوانين و مقررات اجتماعي از همچو اعمال بپرهيزند تا سبب خجلت وجداني شان نگردد. در غير آن اينگونه افراد شناسايي و به مراجع عدلي و قضاي معرفي ميگردند.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com